Algemeen

oosta.nl is de website van Oosta Personele Dienstverlening uit Kampen. De informatie op deze website komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Oosta Personele Dienstverlening. Wij besteden onze uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Het is echter mogelijk dat informatie op deze site op enig moment verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Werking site

Oosta Personele Dienstverlening kan niet garanderen dat oosta.nl ononderbroken en foutloos functioneert. Wel doen wij daarvoor onze uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Links naar andere websites

Op oosta.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Oosta Personele Dienstverlening is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Auteursrechten

Oosta Personele Dienstverlening behoudt het auteursrecht op alle verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal welke te vinden is via oosta.nl. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van Oosta Personele Dienstverlening mag zonder schriftelijke toestemming van Oosta Personele Dienstverlening openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan.

Over de disclaimer

Oosta Personele Dienstverlening behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op www.oosta.nl.

Oosta is aangesloten bij