Oosta Personele Dienstverlening is een Kamper bedrijf dat sinds de oprichting in april 2008 gestructureerd en bedachtzaam uitgegroeid is tot een betrouwbare partner in de personele dienstverlening.

Oosta Personele Dienstverlening is vanaf de opstartfase gespecialiseerd in stratenmakers, bouwpersoneel, productiemedewerkers en medewerkers in de metaal en industrie.

Aard van de samenwerking

Gedurende onze samenwerking verzorgt Oosta Personele Dienstverlening de verloning van de uitzendkrachten die door ons aan u ter beschikking worden gesteld. Hierbij nemen wij het juridisch werkgeverschap van u over. Wij zullen ervoor zorgen dat u volledig ontzorgd wordt in uw taken als werkgever inzake het ‘gelijk loon voor gelijk werken’ (inlenersbeloning).

Oosta Personele Dienstverlening respecteert de rechten en plichten ten aanzien van uitzendkrachten. Hierbij valt te denken aan identificatieplicht, inlenersbeloning en arbeids- en rusttijden.

Duur van de samenwerking

Oosta Personele Dienstverlening stemt de duur van de opdracht zo goed mogelijk af met u als opdrachtgever. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Een opdracht voor een vaste periode (‘voor bepaalde tijd’);
 • Een opdracht voor een flexibele periode (‘voor onbepaalde tijd’).

Tariefstelling

Vanaf 30 maart 2015 geldt dat uitzendkrachten al vanaf de eerste dag recht hebben op dezelfde beloning als de werknemers die in vaste dienst zijn bij u als inlener, het zgn. ‘gelijk werk, gelijk loon’. De cao van u als inlener is daarbij leidend. Het salaris wordt vastgesteld aan de hand van het in de betreffende cao opgenomen loongebouw.Indien er geen cao van toepassing is zal de indeling geschieden op basis van de ABU cao.

De tariefstelling voor onze dienstverlening wordt uitgedrukt in een factor van het bruto uurloon van de medewerker en is afhankelijk van de cao welke gehanteerd wordt. Deze omrekenfactor bestaat uit:

 • Sociale verzekeringspremies
 • Pensioen (Stipp, Cordares)
 • (ATV/ADV)
 • Vakantiegeld
 • Vakantiedagen
 • Feestdagen
 • Kort verzuim
 • Ziekteverzuim
 • Marge Oosta Personele Dienstverlening

Neem voor specifieke tarieven contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. 

Downloads voor werkgevers

Contact

Oosta
Personele Dienstverlening

Adres:

T   06 25329051
E  
www.oosta.nl

FacebookTwitter

Oosta is aangesloten bij